భలే ఆశయం…నది కింద జలాశయం

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

నది మీద ప్రాజెక్టులు కట్టడం సహజం. నది లోపల ప్రాజెక్టులు కట్టడం వార్త.
సోమావతి నది అంతర్బాగంలో ఒక జలాశయం నిర్మించారు.
అనేక గ్రామాల దప్పిక తీరింది. పంట లు పండుతున్నాయి .. ఎలాగంటే. …
(ఈ డ్యామ్ గురించి సాంకేతిక అంశాలు, సమగ్రమైన స్టోరీ కింద AndhraJyothi క్లిప్పింగ్ లో చదవండి)

28.6.2020/andhrajyothi
Share.

Leave A Reply