రోజంతా భూమితోనే ఆమె దోస్తానా

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

శీతల గాలికి మంచులో తడిసి, గలగలా నవ్వుతున్నట్లు తీగకు ఊగుతున్న కాకర పూలను చూస్తూ నమ్మవ్వ మురిసిపోతోంది. ‘ఏందమ్మా గట్ల చూస్తున్నవ్’ అని అడిగితే.. ‘ కడుపుల బిడ్డను మోసినట్లే.. ఈ పంటలను కాపాడాలే అన్నా….’ అని చెబుతూ, గట్టు మీద తన కొడుకు తో పాటు ,వడివడిగా అడుగులు వేస్తోంది. రెండు వైపుల మడిలో పుదీనా,కొత్తిమిర మొక్కలను ఆమె చేతితో తడుముతుంటే అవి మరింత పరిమిళిస్తున్నాయి.

‘గట్టు మీద కూసో అన్న…చెప్పు ఎటచ్చిండ్రు..’ ’ అని బీరపాదుల మధ్య మొలిచిన కలుపును తీస్తూ అడిగింది. కొన్ని ప్రశ్నలు వేసుకుంటూ పోతుంటే.. తను ఎవుసం చేస్తున్న తీరును కళ్లకు కట్టించింది. భూతల్లికి ఉన్నంత ఓపిక సమ్మవ్వలోనూ కనిపించింది. ఆ రైతమ్మ చెప్పిన కథలో కష్టాలున్నయ్..విజయాలున్నాయ్. కొండంత ఆత్మవిశ్వాసం ఉంది. ఈ సాయంత్రం Rural Media లో ఆమె మీతో మాట్లాడుతుంది…

Subscribe to honest journalism
RURAL MEDIA is dedicated to give their audience variety of informative content about Agriculture Trends, Rural Skills and traditions and their products.
Culture, Success Stories, which are deviant and out of the ordinary.
RURAL MEDIA is your one stop destination to uncovering the answers to all.
And anyone can contribute to RURAL MEDIA. Shoot for us, report for us –
your material is welcome so long as it meets the standards of this Channel and falls within our mandate: the everyday lives of everyday people.
Subscribe to the New Emerging World Of Journalism today https://www.youtube.com/channel/UCB-qo7KffgImZXIBImIuWSQ?view_as=subscriber

Share.

Leave A Reply