కోటి ఎకరాల మాగాణి, తెలంగాణ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

దేశమంతా లాక్డౌన్లో ఉన్నా… గుప్పెడు గింజలు ఎక్కువ పండించిన రైతులు వీరు కొండవాలు లో నీటి చెలమల్ని తవ్విన సాహసం ఇది… మన్నుల నుండి అన్నం తీసెటి మహిమ లివి… భూమి ఆకాశాలను సాగు చేస్తున్న నేల బిడ్డల జీవన చిత్రం ఇది. లాక్డౌన్ సమయంలో, చితికి పోయిన అర్దిక వ్యవస్ధను నిబెట్టిన మట్టిమనుషులకు వినయంగా , తెంగాణ మాగాణి తేజస్సుకు దృశ్యానువాదం… https://youtu.be/o0t2Sc699HI

The team: Produced by: RuralMedia.in

Concept & Director: ShyamMohan

Cinematographer: RameshBabu.K

Editor: Harikrishna

contact- 9440595858

Share.

Leave A Reply