నిజమైన ఐశ్వర్యం అంటే..?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

“మీ కంటే ధనవంతుడు ఉన్నాడా..? అలా అని బిల్ గేట్స్ ని ఎవరో అడిగారు.
“ఒకవ్యక్తి ఉన్నాడు” అని సమాధానమిచ్చి…ఇలా చెప్పారు.
నేను డబ్బు, పేరు  సంపాదించక ముందు రోజులలో ఒక నాడు న్యూయార్క్ ఎయిర్ పోర్ట్ లో దిగాను. 
ఆ సమయంలో దినపత్రిక కొందామని ఒక కుర్రవాడి దగ్గర అది తీసుకున్నాను కానీ తీసుకున్న పిదప అతనికి ఇవ్వడానికి నా వద్ద తగినంత చిల్లర లేకపోవడంతో తిరిగి ఆ పేపర్ ను ఆ అమ్మే కుర్రాడికి ఇచ్చేశాను.
దానికి ఆ కుర్రాడు “పర్లేదు…మీ వద్ద చిల్లర లేకపోయినా, ఈ పేపర్ తీసుకోండి” అని బలవంతంగా పేపర్ నా చేతిలో పెట్టాడు. నేను తీసుకోక తప్పలేదు. 
అలా మరో రెండు సంవత్సరాల తర్వాత కూడా చాలా విచిత్రంగా మళ్ళీ అదే ఎయిర్ పోర్ట్ లో అదే పేపర్ కుర్రాడి వద్ద మళ్ళీ దిన పత్రిక కొనాలని ప్రయత్నిస్తే నా వద్ద చాలినంత చిల్లర లేకపోయింది. 
అది గమనించిన ఆ కుర్రాడు నా చేతిలో బలవంతంగా పేపర్ పెడుతూ “ఈ పేపర్ మీకు ఉచితంగా ఇచ్చినందువలన నేనేమీ నష్టపోను, ఆ ఖరీదును నా లాభం లోంచి మినహాయించుకుంటాను” అన్నాడు.
ఆ తర్వాత పందొమ్మిది సంవత్సరాలకు నేను బాగా డబ్బు, పేరు సంపాదించిన తర్వాత ఆ పేపర్ కుర్రాడి కోసం వెదికాను. నెలన్నర తర్వాత అతడు దొరికాడు. “నేనెవరో తెలుసా, నాకు ఉచితంగా దినపత్రిక ఇచ్చావు ఒకసారి” గుర్తుందా అని అడిగాను.
దానికి అతను “మీరు తెలుసు…బిల్ గేట్స్…. ఒకసారి కాదు రెండు సార్లు ఇచ్చాను” 
బిల్ గేట్స్…: “ఆ రోజు నువ్వు చేసిన సహాయానికి కృతఙ్ఞతలు, నీకు ఏమి కావాలో అడుగు, నీ జీవితంలో పొందాలను కున్నది  ఏదైనా సరే నేను ఏర్పాటు చేస్తాను “ అన్నాడు. 
“సర్… మీరు ఏ సహాయం చేసినా నేను చేసిన దానికి ఎలా సరితూగుతుంది..? అని అతడు ప్రశ్నించాడు.
“ఎందుకు సరితూగదు?” నేను ఆశ్చర్య పోయాను.
“నేను పేదరికంతో బాధ పడుతూ, దినపత్రికలు అమ్ముకుంటూ కూడా మీకు సహాయం చేసాను. ఈ రోజు మీరు ప్రపంచంలోనే పెద్ద ధనవంతులై వచ్చి నాకు సహాయం చేస్తానంటున్నారు… ఎలా సరితూగుతుంది?”
అప్పుడు నాకు జ్ఞానోదయం అయింది. అతడు ఇతరులకు సహాయం చెయ్యాలంటే తాను ధనవంతుడు కావడం కోసం ఎదురు చూడలేదు. 
అవును… నాకంటే ఆ పేపర్ కుర్రాడే ధనవంతుడు. అప్పుడు నాకు అనిపించింది- కుప్పలు కుప్పలు డబ్బు ఉండే కంటే…ఇతరులకు సహాయ పడాలనే హృదయం కలిగి ఉండటమే నిజమైన ఐశ్వర్యం.ఇతరులకు సహాయ పడటానికి కావలసింది అదే అని…

Share.

Leave A Reply