మట్టి లేకుండా ఆకు కూరలు పండించండి..

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

మీకు ఎకరాల భూమి అవసరం లేదు, ఇంటి చుట్టూ విశాలమైప పెరడు కూడా ఉండక్కరలేదు. అసలు మట్టి కూడా వద్దు. జస్ట్ బాల్కనీ ఉంటే చాలు, క్యాబేజీ,బ్రకోలీ తో సహా అన్ని రకాల కాయగూరలు పెంచుకోవచ్చు. ఇవన్నీ మట్టి అంటకుండా, నీళ్లతో మాత్రమే పెరుగుతాయి. ఈ వీడియోలో చూడండి.https://youtu.be/I9wVOAaVH4o

Share.

Leave A Reply