తోటల నుండి మీ ఇంటికే తాజా పండ్లు

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

రైతులు పండించిన పండ్లను కొని వారికి ఈ విపత్తులో అండగా ఉండండి….ప్రస్తుతం ఇది మీ అవసరం కూడా ఎందుకంటే బయట కొనే పండ్ల తో మీరు కరోనా బారిన పడవచ్చు…

రైతులు పండించిన పండ్లను హైదరాబాద్ లో మీ ఇంటి ముందుకే అందజేయబడును….

ఈ విపత్తులో రైతులు తమ పంటలు అమ్ముకోవడం ఇబ్బందిగా ఉంది , వారికి అండగా Crop2Kitchen , మరియు సేవ్ ఇండియన్ ఫార్మర్స్ వారి ఆధ్వర్యంలో వారి పంటను మీ వద్దకు తీసుకువస్తున్నారు…దయచేసి రైతులకు అండగా ఉండండి మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకొండి… ( ఫేస్ బుక్ లో W G Prasanna Kumar గారి వాల్ నుండి )

Dear friends,

We are a group of farmers producing (C2k FPO) different types of fruits in and around khammam, Nalgonda and Warangal districts. As the world is fighting against COVID-19, we are also struggling to deliver our produce at a very reasonable price.
So we have come up with a concept of FARM TO HOME delivery procuring other vegetables which are grown in our farms .

We will deliver top quality fruits as listed below, which will be sufficient for a family (4 members) for a week.

Tentative List of Fruits
Mango (banginapelli) : 5pieces (1.5kgs aprox and above)
Papaya : 1 piece ( 3 kgs aprox and above)
Watermelon : 1 piece( 3 to 4kgs aprox and above)
Bathai (Mosambi) : 10 pieces (3kgs aprox and above)
Sapota : 1Kg
Lemon 12 pieces
Total one pack cost RS.300/-

Minimum 30 packs order per community is mandatory.
Note: Minor alterations will be done in the above list based on availability of the Fruits

Please share this message to your friends Naibours also in other communities to help and support farmers in this Pandemic. We will serve any location in and around Hyderabad.

Regards:
M.Karunakar Reddy
Please book your order by call/ Whatsapp on : 9114445555.
G Pavan : 7207578956

Share.

Leave A Reply