ఈ గ్రామంలో పిల్లలు సమాధుల ముందే ఆడుకుంటారు

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

కోసిగిలో లింగప్ప ఇంట్లో చల్లని మజ్జిగ తాగి సేద తీరుతుంటే, ”ఇక్కడికి దగ్గరలో కుందేలు పడ అనే కొండ ఉంది.

అక్కడ ప్రతీ ఇంటి ముందు తులసి కోటలా సమాధు లుంటాయి ?”
అన్నాడు లింగప్ప. అందరం ఉలిక్కి పడ్డాం. ఆ తరువాత ఏం జరిగిందో ఇక్కడ చదవండి…  www.bbc.com/telugu/india-43870347

Share.

Leave A Reply