Mucherla
  • పాదాల కింద నేల కదులుతోంది

    పాదాల కింద నేల కదులుతోంది ...................................... హైదరాబాద్‌ కు తూరుపు దిశగా అరవై కిలోమీటర ...

    పాదాల కింద నేల కదులుతోంది ...................................... హైదరాబాద్‌ కు తూరుపు దిశగా అరవై కిలోమీటర్లు వెళ్తే ముచ్చెర్ల అనే ఆకుపచ్చని పల్లె పలకరిస్తుంది.అపుడే మట్టిలోంచి తీసిన ముల్లంగి దుంపలను చ ...

    Read more