మహబూబాబాద్‌ జిల్లా
  • ప్రగతిబాటలో మాను కోట…

    ప్రగతిబాటలో మాను కోట... కొత్త రాష్ట్రంలో వినూత్నంగా సమగ్ర అభివృద్ధి కోసం జిల్లాల పునర్విభజన వల్ల ఏర్పడిన ...

    ప్రగతిబాటలో మాను కోట... కొత్త రాష్ట్రంలో వినూత్నంగా సమగ్ర అభివృద్ధి కోసం జిల్లాల పునర్విభజన వల్ల ఏర్పడిన 31 జిల్లాలు ప్రగతి పథంలో దూసుకు పోతున్నాయని తెలంగాణ రాష్ట్రప్రభుత్వ ప్రత్యేక ముఖ్యకార్యదర్శి బీ ...

    Read more