తీపి
  • అద్భుతపండు… షుగర్‌కి మందు

    అద్భుతపండు... షుగర్‌కి మందు సన్నటి కాండంతో పైన ఆకుపచ్చని గొడుగులా అల్లుకున్న కొమ్మలతో ఉండే ఈ చెట్లు నల్గొ ...

    అద్భుతపండు... షుగర్‌కి మందు సన్నటి కాండంతో పైన ఆకుపచ్చని గొడుగులా అల్లుకున్న కొమ్మలతో ఉండే ఈ చెట్లు నల్గొండ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి.వీటి పండ్లు తీపి,పులుపు కలిసిన రుచితో ఎర్రగా ఉంటాయి. చెట్టు ప ...

    Read more