మీరు సైతం…

Surprising Solution To Water Crisis

మీరు సైతం…
నీళ్ల కోసం ఇలా రెండున్నర మైళ్లు నడవాలి.
మేం క్యాప్చర్‌ చేసిన ఈ దృశ్యాన్ని చూసిన కొందరు సోషలైట్స్‌ శ్రీకాకుళం జిల్లాలో తాగునీటి సౌకర్యం లేని 5 మారుమూల పల్లెలకు సోలార్‌ పంప్‌సెట్స్‌ వేసి నీళ్లు అందే ఏర్పాటు చేస్తామంటున్నారు. శ్రీకాకుళం మిత్రులు,ఎన్జీఓలు, అలాంటి గ్రామాల సమాచారం ఉంటే,

please mail to ,

ruralmedia03@gmail.com

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *