పాదాల కింద నేల కదులుతోంది

Mucherla Pharma City

పాదాల కింద నేల కదులుతోంది
………………………………..
హైదరాబాద్‌ కు తూరుపు దిశగా అరవై కిలోమీటర్లు వెళ్తే ముచ్చెర్ల అనే ఆకుపచ్చని పల్లె పలకరిస్తుంది.అపుడే మట్టిలోంచి తీసిన ముల్లంగి దుంపలను చెరువులో కడుగుతున్న మహిళలు ఒక వైపు,పశువులకు నీరు పెడుతున్న రైతులు మరో వైపు, టమాటాలు మార్కెట్‌కి తరలిస్తున్న దృశ్యాలు చూసి తరిస్తుంటే ఈ రైతు అమాయకంగా అంటాడు కదా…
”ఈ సారి వానలు మస్తుగా కురిసి పంటలు బాగా పండుతున్నయి… కానీ ఇక్కడేదో మందుల కంపనీలు వస్తయి అంటున్నరు.. ఈ చెరువు,పొలాలు
ఉంటయంటవా…?”
పదిహేను వేల ఎకరాలు ఫార్మాకంపెనీలకు ఇవ్వబోతున్నారనే ముచ్చట ఈ ముచ్చర్ల రైతన్నలకు ఎలా చెప్పాలి???

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *