Meet with little success

Meet with little success

చిన్నకోడూరు మండల్‌, గోనెపల్లి నుండి ఆకులు రాలిన అడవిలో వెళ్తుంటే దారి కిరువైపులా పొదలు గీసుకుంటుంటాయి. అలా రెండు కిలోమీటర్లు వెళ్లగా ఆకుపచ్చని పొలంలో నిండైన ఆత్మవిశ్వాసంతో గడ్డి కోస్తుంది… జంగిటి లక్ష్మి.
ఆమె చేస్తున్న వ్యవసాయం ఒక వైవిధ్యం.పంటలు పండే నాలుగు ఎకరాల్లో కేవలం పచ్చ గడ్డి పెంచు తున్నది.
” గతంలో నాలుగు ఎకరాల్లో నాలుగు రకాల కూరగాయాలు పండించే వాళ్లం.
రెండేళ్ళుగా ఆ పంటలు బంద్‌ చేసినం. ఇపుడు పశు గ్రాసం మాత్రమే పెంచుతున్నాం. కూరగాయల కంటే రెట్టింపు ఆదాయం ఏడాదంతా వస్తుంది. ” అంది పొలం గట్టునున్న వేపచెట్టునుండి రాలిన నాలుగు వేపపండ్లు మా చేతిలో పెడుతూ…
ఇంత వరకు ఎవరూ నడవని దారిలో ఆమె అడుగులు వేసింది.
ఫలితంగా ‘విజయం’ ఆమె పొలంలో కలుపు తీసే కూలీగా చేరింది. లక్ష్మి సక్సెస్‌ వెనుక ఉన్న శ్రమైక్య జీవన చిత్రం అతి త్వరలో రూరల్‌మీడియా లో…

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *