మీ జిల్లా సమగ్ర జీవన చిత్రం

Know your district, Plan your district

మీ జిల్లా … మీ ప్రణాళిక

తెలంగాణాలో మీ జిల్లా జనాభా, పట్టణాలు, మండల, జిల్లా ప్రజాపరిషత్‌ల వివరా లు,
అలాగే జనాభాలో పురుషులు, స్త్రీలు, పిల్లలు, పట్టణ, గ్రామీణ జనాభాల వివరాలు,
ఇందులో చదువుకున్న వారు, చదువురాని వారు ఎంత మంది ఉన్నారు?,
బడికి వెళ్లే పిల్లలు, బడిమాని వేసిన పిల్లలు ఎంత మంది ఉన్నారు? తదితర వివరాలు,
కులాల వారిగా జనాభా…
అలాగే వ్యవసాయ భూములు, వ్యవసాయంపై ఆధారపడి జీవించే వాళ్లు, ఉద్యోగస్తులు, వైద్యసదుపాయాల వివరాలు,
పాఠశాలలు, కళాశాలలు, ఉన్నత విద్యాసంస్థల వివరాలన్నీ ఇక్కడ చూడండి.
http://ruralmedia.in/telangana-new-districts-plans/

మీ జిల్లా సమగ్ర జీవన చిత్రం ఇది

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *