వేల రూపాయలు ఇలా కూడా మిగులే

Fibretoilets-in-araku-ruralmedia3

ఏటా వేల రూపాయలు ఇలా కూడా మిగులే
గతంలో ఆరు బయటకు పోవడం వల్ల అనేక అనారోగ్య సమస్యలు వెంటాడేవి. కొందరు పాముకాటుల గురయ్యే వారు. ఇలాంటి బాధల వల్ల ఏడాదికి వేలాది రూపాయలతో పాటు సమయం కూడా వృధా అయ్యేది అంటారు గతాన్ని తలుచుకుంటూ ఈ మహిళలు.
నరేగా నిధులతో అతి తక్కువ సమయంలో ఫైబర్‌ టాయిలెట్లు నిర్మించడంతో మా గ్రామంలో రోగాలు తగ్గాయి. జబ్బులకు ఖర్చు పెట్టే డబ్బు,సమయం ఆదా అయిందంటున్నారు మంజ గుడ గ్రామస్తులు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దత్తత గ్రామం పెదలబుడు సమీపంలోని చినలబుడు(అరకు) పంచాయితీలోనిది మంజగుడ. మెరుగైన పారిశుద్ధ్యం వల్ల కుటుంబాల పై ఆర్ధిక ప్రభావం ఇలా ఉంటుంది.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *