అతడు సముద్రాన్ని దున్నాడు

Cultivation of seaweed in Andhra Coastal

అతడు సముద్రాన్ని దున్నాడు
అతడు బీచ్‌లో అందరిలా సెల్ఫీ తీసుకోవడానికి రాలేదు, సముద్రాన్ని దున్ని సాగు చేయాలని వచ్చాడు.

ఇపుడు అలల కింద అతడి కలల పంట పండింది.

మూడువేల మంది బెస్త మహిళలకు బతుకులో సంతోషం నింపాలనే లక్ష్యంతో ‘సంతోష్‌’ ముందుకు సాగుతున్నాడు…

సమగ్ర కథనం కోసం బ్రౌస్ చేయండి.  https://www.bbc.com/telugu/international-43144921

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *