ఒక దీపం వెలిగింది.

A new light to shine on Madhavaram village

ఒక దీపం వెలిగింది.
ఆ చీకటి పల్లెకు ఆమె వెలుగై వస్తోంది.
మారుమూల సగటు మనుషులతో స్నేహం చేసి వారి జీవన చిత్రాన్ని లోకానికి పరిచయం చేసే క్రమంలో, కరెంట్‌ తీగ ఎలా ఉంటుందో తెలియని ‘మాధవరం కుయ్యవంక’ స్టోరీ చేశాం. ఆ రిపోర్ట్‌ చదివిన కర్నాటకకు చెందిన సీనియర్‌ అధికారి సతీమణి స్పందించారు.గుడ్డిదీపం వెలుతురులో గంగులమ్మ పిల్లలకు చదువు చెబుతున్న తీరు కదిలించిందన్నారు. ఆ గ్రామానికి విద్యుత్‌ తెచ్చే బాధ్యత తాను తీసుకుంటానని మాకు చెప్పారు. ఆ గ్రామం పూర్తి వివరాలు అమెకు అందించే పనిలో ఉన్నాం. విద్యుత్‌ తో పాటు అక్కడి పిల్లలకు విద్య అందేలా , ప్రజలకు మౌలిక వసతులు కల్పించే దిశగా ఆమె తోడ్పతనానని చెప్పారు. ‘అభివృద్ది కార్యక్రమాలు మొదలయ్యే వరకు తన వివరాలు వెల్లడి చేయవద్దు’ అని ఆమె మాతో అన్నారు.
జనహితం కోసం,రూరల్‌మీడియా, నిర్మాణ్‌ కలిసి చేస్తున్న ప్రయాణంలో ఇదొక మైలురాయి.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *